Diagnoza bezpieczeństwa gazowego jest jedną z najistotniejszych kwestii, związanych z funkcjonowaniem instalacji gazowych zarówno w mieszkalnych budynkach wielorodzinnych jak i w budynkach produkcyjno – usługowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarządców, administratorów oraz właścicieli nieruchomości, świadczymy swoje kompleksowe usługi na terenie całej Gminy Miasto Szczecin.
Proponujemy tym samym okresową lub stałą współpracę, zapewniając tym samym możliwie największy standard obsługi.

 

palink gazowy

Bezpieczeństwo instalacji      gazowych
Nadzór nad pracami      istalacyjnymi
Okresowa kontrola instalacji

czujnik

Pomiary szczelności      instalacji gazowej
Badanie stanu technicznego      instalacji
Nowoczesny sprzęt      pomiarowy

czujnik gazu

Pomiary obecności tlenku      węgla
Określanie zgodności z      przepisami
Wykonawstwo techniczne